Kaj počnemo študenti biologije in sorodnih ved? S čim se ukvarjamo, kaj raziskujemo? Kaj nas zanima?

S čim se ukvarjajo uveljavljeni raziskovalci na inštitutih v Sloveniji?

Društvo študentov biologije je 23. 9. 2016 organiziralo konferenco študentov bioloških znanosti – BIOSFERA. Potekala je na Oddelku za biologijo, Biotehniške fakultete, Večna pot 111, 1000 Ljubljana.

Konferenca je namenjena vsem študentom, ki bi radi v obliki predavanj ali plakatov predstavljali svoje raziskovalno delo s področja bioloških znanosti in vsem, ki bi vsebinam radi prisluhnili. Vsi sprejeti povzetki so objavljeni v publikaciji.

Konference se je udeležilo preko 120 ljudi in z zanimanjem prisluhnilo predavanjem ter predstavitvi posterjev.

Na povezavi si lahko prenesete zbornik konference:

platnica19-ELEKTRONSKA2

Pišite nam na [email protected]

 


Vabljeni predavatelji

Strokovno znanje Marjetke Podobnik in celotne raziskovalne skupine zajema molekularno biologijo, proteinsko biokemijo, biofiziko in strukturno biologijo s poudarkom na X-­žarkovni kristalografiji, ki jih uporablja v raziskavah molekulskih interakcij na atomskem nivoju, razlagi mehanizmov delovanja bioloških molekul in s tem bioloških procesov.doc.dr. Marjetka Podobnik

Strokovno znanje Marjetke Podobnik in celotne raziskovalne skupine zajema molekularno biologijo, proteinsko biokemijo, biofiziko in strukturno biologijo s poudarkom na X-­žarkovni kristalografiji, ki jih uporablja v raziskavah molekulskih interakcij na atomskem nivoju, razlagi mehanizmov delovanja bioloških molekul in s tem bioloških procesov.

Več o prispevku
Matjaž Gregorič arahnolog in evolucijski biolog, zaposlen na Biološkem inštitutu Jovana Hadžija. Njegovo raziskovanje se osredotoča na biotsko pestrost in mehanizme, ki jo generirajo. Predvsem ga zanima vloga mrež in prediva pri diverzifikaciji pajkov ter kako selekcija oblikuje izjemne biološke materiale, ki gradijo mreže. Preučuje tudi kako spolna selekcija oblikuje vedenje živali. dr. Matjaž Gregorič

Matjaž Gregorič arahnolog in evolucijski biolog, zaposlen na Biološkem inštitutu Jovana Hadžija. Njegovo raziskovanje se osredotoča na biotsko pestrost in mehanizme, ki jo generirajo. Predvsem ga zanima vloga mrež in prediva pri diverzifikaciji pajkov ter kako selekcija oblikuje izjemne biološke materiale, ki gradijo mreže. Preučuje tudi kako spolna selekcija oblikuje vedenje živali.

Več o prispevku
doc. dr. Jernej Jorgačevski

Osrednji del njegovih raziskav predstavlja razumevanje temeljnih mehanizmov medcelične komunikacije v fizioloških in patoloških razmerah. Dr. Jorgačevski v svojih raziskavah uporablja napredne elektrofiziološke in visokoločljivostne optofiziološke tehnike. Na Inštitutu Laser-Laboratorium Göttingen je z nemškimi kolegi sodeloval pri razvoju in izgradnji mikroskopa STED, ki je bil nato pripeljan v Slovenijo.

Več o prispevku
Marko Kreft je biolog, redni profesor za področje fiziologije živali na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Z električnimi in optičnimi tehnikami raziskuje fiziologijo celic. Predvsem ga zanima delovanje celic in presnova v možganih, ukvarja pa se tudi s procesi v rastlinskih celicah. Je avtor več računalniških programov za znanstveno delo.prof. dr. Marko Kreft

Marko Kreft je biolog, redni profesor za področje fiziologije živali na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Z električnimi in optičnimi tehnikami raziskuje fiziologijo celic. Predvsem ga zanima delovanje celic in presnova v možganih, ukvarja pa se tudi s procesi v rastlinskih celicah. Je avtor več računalniških programov za znanstveno delo.

Več o prispevku