O konferenci / About conference

Datum in lokacija
Druga konferenca študentov bioloških znanosti – BIOSFERA se bo odvijala 21. septembra 2018
na Oddelku za biologijo, Biotehniška fakulteta, Večna pot 111, 1000 Ljubljana.
Kdo lahko sodeluje?
S prispevki lahko na konferenci sodelujete vsi študenti, vpisani na dodiplomski, magistrski in doktorski študij
in vsi, ki ste študij zaključili v letu 2017 ali 2018.
Za poslušalce konference omejitev ni.
Jezik
Pričakujemo, da bo velik del udeležencev slovenskih študentov, zato bodo vsa vabljena predavanja v slovenščini,
študenti pa se lahko ne glede na način predstavitve (kratko predavanje/plakat) sami odločite,
ali boste svoje delo predstavljali v slovenščini ali v angleščini.
Predstavitve tujih študentov bodo v angleščini.

Date and location
The second Biological sciences students’ conference – Biosfera will take place on 21st September 2018
at Department of Biology, Biotechnical faculty, Večna pot 111, 1000 Ljubljana.
Who can apply?
All students (BSc, MSc and PhD) and non-students who finished their studies in 2017 or 2018
are eligible for presenting their research work at the conference.
There are no limitations for registration as a listener only.
Language
Since we expect that the majority of participants will be Slovenian students, all the invited lectures will be in the Slovenian language. Slovenian students may decide whether their presentation will be in Slovene or in English.
All the presentations of foreign students must be in English.