O konferenci / About conference

Datum in lokacija
Druga konferenca študentov bioloških znanosti – BIOSFERA se je odvijala 21. septembra 2018
na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete v Ljubljani.

Na konferenci je s svojimi prispevki in predstavitvami v obliki predavanj in plakatov sodelovalo več kot 30 študentov, več kot 70 pa se jih je konference udeležilo kot poslušalci. Hvala vsem sodelujočim za udeležbo in tistim, ki ste pripomogli k uspešni izvedbi dogodka!

Zbornik konference je vpisan v bazi COBISS/OPAC, prenesete pa si ga lahko s klikom na povezavo: Biosfera2_zbornik.