doc. dr. Jernej Jorgačevski

Osrednji del njegovih raziskav predstavlja razumevanje temeljnih mehanizmov medcelične komunikacije v fizioloških in patoloških razmerah. Dr. Jorgačevski v svojih raziskavah uporablja napredne elektrofiziološke in visokoločljivostne optofiziološke tehnike. Na Inštitutu Laser-Laboratorium Göttingen je z nemškimi kolegi sodeloval pri razvoju in izgradnji mikroskopa STED, ki je bil nato pripeljan v Slovenijo.

Doc. dr. Jernej Jorgačevski je bil rojen leta 1978 v Ljubljani. Leta 2004 je diplomiral na Fakulteti za kemijo, smer kemija in se leto pozneje zaposlil kot mladi raziskovalec na Medicinski fakulteti, v Laboratoriju za nevroendokrinologijo – molekularna celična fiziologija. Doktorsko disertacijo z naslovom “Lastnosti fuzijske pore podganjih laktotrofov v kulturi” je zagovarjal leta 2010, leta 2015 pa je bil izvoljen v naziv docent za področje biologije celice.

Osrednji del njegovih raziskav predstavlja razumevanje temeljnih mehanizmov medcelične komunikacije v fizioloških in patoloških razmerah. Pomemben način komunikacije med evkariontskimi celicami predstavlja uravnavana eksocitoza, t.j. proces, kjer se mešički, v katerih so shranjeni signalne molekule in membranski proteini, zlijejo s plazmalemo. Napredek v razumevanju mehanizmov delovanja celic je vezan na razvoj tehnik za njihovo preučevanje. Dr. Jorgačevski v svojih raziskavah uporablja napredne elektrofiziološke in visokoločljivostne optofiziološke tehnike, kot so elektrofiziološke meritve kapacitivnosti, mikroskopija s strukturirano osvetlitvijo (SIM) in mikroskopija z vzbujenim praznjenjem emisije (STED). V običajnih fluorescenčnih mikroskopskih tehnikah je ločljivost mikroskopov omejena zaradi uklona svetlobe na približno polovico valovne dolžine. Mikroskop STED je bil prvi fluorescenčni mikroskop, ki je zaobšel te omejitve, zaradi česar je njegov izumitelj prof. Stefan W. Hell leta 2014 prejel Nobelovo nagrado za kemijo. Dr. Jorgačevski je na Inštitutu Laser-Laboratorium Göttingen (Nemčija) z nemškimi kolegi sodeloval pri razvoju in izgradnji mikroskopa STED, ki je bil nato pripeljan v Slovenijo. Gradnja mikroskopa STED, ki je prvi tovrstni mikroskop pri nas, je bila leta 2013 dokončana v Ljubljani.