prof. dr. Marko Kreft

Marko Kreft je biolog, redni profesor za področje fiziologije živali na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Po zaključeni Gimnaziji Bežigrad in odsluženem vojaškem roku se je vpisal na študij biologije na Univerzi v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, po diplomi leta 1995 pa še na doktorski študij Medicinskih znanosti na Univerzi v Ljubljani, Medicinska fakulteta, kjer je bil mladi raziskovalec.

Po študiju je bil raziskovalec v podjetju Educell d.o.o., nato znanstveni sodelavec v podjetju Celica d.o.o. in kasneje višji znanstveni sodelavec na Inštitutu za patološko fiziologijo, Medicinska fakulteta.Marko_Kreft1

Trenutno je nosilec več fizioloških predmetov na Biotehniški fakulteti, Filozofski fakulteti in Pedagoški fakulteti. Bil je mentor ali somentor pri osmih doktorskih disertacijah. Od leta 2006 do 2014 je bil glavni tajnik Slovenskega fiziološkega društva. Odleta 2010 je član izvršnega odbora Društva za stereologijo in kvantitativno analizo slike. Od leta 2015 glavni urednik mednarodne znanstvene revije s dejavnikom vpliva SCI: Image analysis and stereology. Objavil 105 znanstvenih člankov v revijah s faktorjem vpliva nad ena, od tega 44 znanstvenih člankov s faktorjem vpliva revije nad štiri. Članki so bili v zadnjih desetih letih brez avtocitatov citirani 1221-krat. Z električnimi in optičnimi tehnikami raziskuje fiziologijo celic. Predvsem ga zanima delovanje celic in presnova v možganih, ukvarja pa se tudi s procesi v rastlinskih celicah. Je avtor več računalniških programov za znanstveno delo.

Je sodelavec Kvarkadabre, časopisa za tolmačenje znanosti. Leta 2005 je prejel Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke na področju celične fiziologije.