Vabljeni predavatelji

Na začetku vsakega vsebinskega sklopa bo uvodno predavanje gostujočega strokovnjaka. Na konferenci bodo sodelovali štirje uveljavljeni raziskovalci z različnih ustanov, ki bodo predstavili zanimive raziskave s področja svojega dela.