Program

Program 2. konference študentov bioloških znanosti – Biosfera bo objavljen na tej spletni stran v začetku avgusta 2018.

The program of 2nd Biological sciences students’ conference – Biosfera will be out in the beginning of August on this webpage.