Program

Biosfera se bo odvijala 23. 9. 2016 na Oddelku za biologijo, Večna pot 111, 1000 Ljubljana.

Konferenca bo potekala v štirih tematskih sklopih, ki bodo pokrivali različne discipline znotraj bioloških ved. Zajemali bodo področja molekulske biologije, celične biologije, mikrobiologije, fiziologije, sistematike, morfologije, ekologije in varstva okolja.

 

program3