Vabljeni predavatelji

Na konferenci bodo letos predavali trije vabljeni predavatelji. Več o njihovem delu oziroma o temi njihovih predavanj si lahko preberete spodaj.

dr. Klemen Koselj
Predstavil nam bo rezultate svojih raziskav eholokacije netopirjev, ki jih je izvedel na Max Planck Institute for Ornithology v Nemčiji.
Več o vsebini predavanja:
One of the most astonishing evolutionary innovations in bats is echolocation. This sensory system enabled them to conquer a unique ecological niche. During this process, several challenges had to be dealt with. They are posed on echolocation by the limitations of sound emission, transmission and reflection, of sensory receiver and of cognitive processes that extract information from echoes and use it to guide behaviour. Therefore, bat echolocation presents an excellent model for studying sensory system evolution. I use behavioural experiments with trained bats and mathematical modelling to address these questions. Horseshoe bats (Rhinolophus) have evolved a specialised type of echolocation. I will show how this sensory specialisation provides them with detailed information about prey size and identity. Using computer-controlled propellers, I was able to simulate fluttering prey of different sizes and manipulate their occurrence rate to bats. Bats actively selected prey using precise economic strategies that maximised benefits and minimised costs. When several conspecifics echolocate close together, they have a problem of sorting out echoes of own calls. I will show evidence from an experiment involving bat accelerator and pair of frisbees, that at least horseshoe bats can avoid this problem by using echoes of conspecific calls to localise objects.

Foto: Dietmar Nill (www.dietmar-nill.de)

doc. dr. Nada Kraševec
Kot zapriseženo biologinjo jo je že v času študija, diplome, magisterija in doktorata na Biotehniški fakulteti UL, zaneslo v raziskave glivnega kraljestva. Nada Kraševec, znanstvena sodelavka z Odseka za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo Kemijskega inštituta in docentka za področje Biokemije BF, ima za sabo večletne izkušnje s področja molekularne biologije in mikologije, kot tudi biološke varnosti gensko spremenjenih organizmov.
Proučevala je biotehnološko izrabo glive Aspergillus niger za pridobivanje človeških citokinov. Zanimale so jo interakcije glive modrivke Ceratocystis polonica s smreko in rastlinskega patogena Cochliobolus lunatus s sirkom; zbirki glivnih genomov je dodala njegov genom. K razumevanju raznolikosti glivnih citokromov P450 je doprinesla s CYPomom modelne glive, oziroma rodu Aspergillus. Ugotovili so, da izid encimskih reakcij določajo lastnosti citokromov P450, substratov, kakor tudi njihovih redoks partnerjev. Citokromi P450 iz družine CYP53, brez homologov pri višjih evkariontih, predstavljajo možno tarčo patogenih nitastih gliv. Učinkovine z izboljšanim protiglivnim delovanjem so z različnimi pristopi iskali med derivati cimetove in benzojske kisline.
Na Odseku izvajajo raziskave proteinov, ki tvorijo pore, in mehanizmov njihovih interakcij z različnimi lipidnimi membranami. Zanimajo jo aktinoporini pri glivah, predvsem egerolizini in NLP, njihova podobnost/različnost in z njo povezana vloga v bioloških procesih, za kar iščejo potrditve na molekularno-biološki in biokemijski ravni.

prof. dr. Mojca Kržan
Tretja vabljena predavateljica letošnje Biosfere je red. prof. dr. Mojca Kržan, dr. med. iz Inštituta za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo Medicinske fakultete v Ljubljani.
Več o področju njenih raziskav:
Her doctoral thesis entitled »Localization, characteristics, significance and role of histamine H1- and H2- receptors in the heart« under supervision of prof. dr. Marija Čarman-Kržan and prof. dr. Franc Erjavec was defended in January 1995.
The time period from September 1996 till December 1998 she spent as a postdoctoral fellow at Clinical Neuroscience Branch, and Neurotrophic Factors Section at National Institute of Neurological Disorders and Stroke, National Institute of Health in Bethesda, Maryland, USA.
EXPERIENCE: Research: classical pharmacology – isolated ileum, isolated smooth muscle, isolated atria; biochemical pharmacology – cell membrane isolation, functional and binding studies of receptors, second messenger determination; primary cultures: astrocytes, neurons and microglia; immunohistochemistry and immunocytochemistry, PCR.
Teaching: practicum, seminars and lectures of pharmacology at graduate and postgraduate studies (mainly neuropharmacology, cardiopharmacology and chemotherapy).
She was one of the organizers of the Summer school on working memory, Bled 2005, coordinated activities of the Brain awareness Week 2004 and 2005, and co-organize 34th Meeting of European Histamine Research Society, Bled 2005.